BCM.GLOBAL

Setiap bencana dan kecemasan; yang mempunyai kesan yang buruk kepada masyarakat, pelanggan, pematuhan kawal selia, bahagian pasaran dan pendapatan perlu diuruskan oleh yang direka dengan baik pengurusan kesinambungan perniagaan (BCM) sistem.

Kerajaan dan pengawal selia mengetahui peranan BCM, mereka mula menerima jaminan daripada organisasi untuk terus dan selamat perniagaan utama mereka dan perkhidmatan keselamatan sosial dengan mengeluarkan rangka kerja pengawalseliaan.

Begitu juga, perusahaan perasan pergantungan mereka kepada satu sama lain dan mula mencari jaminan BCM daripada pembekal utama.

Juga, anda perlu merancang, membina, melaksana, memantau, audit, mengkaji semula dan menambah baik sistem BCM anda untuk melindungi terhadap, mengurangkan kemungkinan berlakunya, bersedia untuk, menjawab, dan pulih apabila berhadapan dengan kes yang paling teruk.

Kerja dengan perunding kami untuk mendapatkan bersedia untuk tidak dijangka.

"Mengharapkan yang tidak dijangka, bersedia!"

Untuk maklumat lanjut, hubungi info@bcm.global