BCM.GLOBAL

हरेक प्रकोप र आपत्‌काल; जसको नकारात्मक प्रभाव समाज, ग्राहक, नियामक अनुपालन, बजार हिस्सा र आय आयमा पर्दछ, तिनको व्यवस्थापन राम्ररी तयार पारिएको व्यावसायिक निरन्तरता व्यवस्थापन (BCM) प्रणालीद्वारा गर्नुपर्दछ।

सरकार तथा नियामक निकायहरू BCM को भूमिका बारे सजग छन्, उनीहरूले नियमनकारी रूपरेखा जारी गरेर व्यापारिक संगठनहरूबाट उनीहरूको निरन्तरता र उनीहरूको मुख्य व्यवसायको संरक्षण अनि सामाजिक सुरक्षा सेवाको सुनिश्चितता प्राप्त गर्नेछन्।

त्यसैगरी, उद्यमहरूले ‍एक अर्काप्रतिको निर्भरताको बारेमा सजग बने र प्रमुख आपूर्तिकर्ताहरूबाट BCM सुनिश्चितता खोज्न थाले। त्यसैले, तपाईँले पनि सबैभन्दा प्रतिकूल अवस्था आउँदा त्यसबाट संरक्षण गर्न, त्यस्तो अवस्था आउने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न, त्यस्तो अवस्थाको सामना गर्ने तयारी गर्न, सामना गर्न र त्यसबाट उठ्नको लागि आफ्नो BCM प्रणालीको योजना तर्जुमा, स्थापना, कार्यान्वयन, अनुगमन, लेखापरीक्षण, समीक्षा र सुधार गर्नुपर्दछ।

अनपेक्षित अवस्थाको लागि तयारी गर्न हाम्रो कन्सल्ट्यान्सीसँग सहकार्य गर्नुहोस्।

"अनपेक्षित अवस्थाको अपेक्षा गर्नुहोस्, तयारी अवस्थामा रहनुहोस्!"

थप जानकारीको लागि info@bcm.global मा सम्पर्क राख्नुहोस्